אלבום ראשון - מילות השירים | החצר האחורית

ומי ישיר את שיר האביונים

את שיר הנטושים בצד הדרך

שגם להם יש שם ויש פנים

ולא רק גב לתת בעבודת הפרך

את שיר המשתכרים אל צרור נקוב

כבויי המבטים שחוחי השכם

את שיר הדל והמושפל והעזוב

שבבתי תמחוי בוצעים את פת הלחם

ומי ישא קולו לומר כי רע מאד

מתי למדנו לא לשמוע לא לראות

ולעבור בצעד קל על המראות

כי מי ישיר את שיר האבודים

בלויי בגדים ויחפי רגליים

הנודדים ברחובות כמנודים

ומי ישיר את שיר חסרי הבית

את שיר הקבצנים פושטי היד

אל חלונות המכונית בצומת

והנהג עיניו חומקות מן המבט

אל הבטחה גדולה בשלט של פרסומת

ומי ישא קולו לומר כי רע מאד

מתי למדנו לא לשמוע לא לראות

ולעבור בצעד קל על המראות

החצר האחורית - שיר האביונים