אלבום ראשון - מילות השירים | החצר האחורית

קורח הטייקון

בלעה אותו האדמה

נעלם עם כל ההון

שעשה ביושר ושעשה במרמה

קורח הטייקון

בלעה אותו האדמה

היה כלא היה

ומיד התחילה המהומה

השאיר חובות עתק

השוק כולו שוקשק

האשראי נחנק והבנק התמוטט

חברות נפלו

עסקים ננעלו

וגם הדולר טס והוא לא נוחת

קורח הטייקון

בלעה אותו האדמה

נעלם עם כל ההון

שעשה ביושר ושעשה במרמה

הארץ רעשה

הממשלה גיבשה

התקשורת דרשה איזה ראש מיד

משקיעים ברחו

וברחובות התייפחו

המון פושטי רגל המון פושטי יד

קורח הטייקון

נעלם לו עם כל עדתו

ואיתם כל ההון

שעשו לביתם והוא עשה לביתו

וכל העם בכו

כי הפנסיות הלכו

ואנחנו עם קרחת פה בשמש המדבר

כיסים מלאים אויר

קורח השאיר

האדמה חרוכה ומה יהיה מחר

אז הדוד משה אמר

כי זה ענשו המר

של הקורא תיגר על שלטון האל

האמונה בהון

תוליך לאבדון

רק הון של אמונה יביא את הגואל

קורח הטייקון

מכר אותנו, איך מכר

ולנו מה נשאר

עוד ארבעים שנה במדבר

החצר האחורית - קורח הטייקון