אלבום ראשון - מילות השירים | החצר האחורית

העוול נעשה לא רחוק מביתי

העוול נעשה כחוק

בסמכות וברשות באישור משפטי

אז למה שלא אשתוק

בית המשפט העליון פסק

השוטרים מסרו את הצו

אם היה שם אבק של מאבק

הם השתלטו על המצב

כמה מפגינים במרומי הגבעה

עם כרזה קראו סיסמאות

גידופים וצעקות המולה שגוועה

הם פוזרו בין הסמטאות

ובכי עלה מן הבית בפנים

כשאמר בית הדין את דברו

וייאוש וכאב וחמת אין אונים

נארזו חבילות וצרורות

והערב ירד על הבית הטוב

ודבר המשפט נעשה

משפחה ערבית יצאה לרחוב

משפחה יהודית נכנסה

ושמעון הצדיק איש כנסת גדולה

ממערת קברך מה תעיד

זו ראשית גאולה או מעשה נבלה

שלשווא מתכסה בטלית

זה יוצא וזה בא חבילות וצרורות

הכתב מן השטח דיווח

ובית המשפט אמר את דברו

מי יחבוש את פצעי שיח' ג'ראח

לא אלין לעליון הם בקיאים בכל אות

בדיני בעלות ורכוש

אך עלי להוסיף בגילוי נאות

גם ביתי היה פעם נטוש

והיה כי יבוא יום אחד לפניכם

הטוען להיות בעליו

האומנם דין אחד יפסקו אז כבודכם

לאזרח ולגר התושב

העוול נעשה לא רחוק מביתי

העוול נעשה כחוק

בסמכות ורשות ואישור משפטי

שאומרים שמוטב לי לשתוק

זה יוצא וזה בא חבילות וצרורות

הכתב מן השטח דיווח

ובית המשפט אמר את דברו

מי יחבוש את פצעי שיח' ג'ראח

החצר האחורית - שייח ג