אלבום ראשון - מילות השירים | החצר האחורית

מי קם מן האפר
אחד משלנו
מי כתב את הספר?
אחד משלנו

אחד משלנו
נשא על גבו את הצלב
אחד משלנו
תיראו איפה הוא עכשיו

אחד משלנו
נתן את הפקודה
אחד משלנו
לא חשוב העדה

אחד משלנו
מבין מה זה הצדק
אחד משלנו
לחץ על ההדק

איך ששמענו
את שמו ידענו
אחד משלנו
איזה כבוד גדול
הוא עשה לכולנו
אחד משלנו

אחד משלנו
הכה את הילד
אחד משלנו
יושב עוד בכלא

אחד משלנו
הטיל את הפור
אחד משלנו
המציא את כל הסיפור

אחד משלנו
שיחק אותה בגדול
אחד משלנו
היום הוא כמעט כל יכול

אחד משלנו
לקח את כל הקופה
אחד משלנו
שינה את פני התקופה

איך ששמענו
את שמו ידענו
אחד משלנו
איזה כבוד גדול
הוא עשה לכולנו
אחד משלנו

אחד משלנו
עלה ראשון על הגל
אחד משלנו
שוב המציא את הגלגל

אחד משלנו
פתח את העסק
אחד משלנו
ברח עם הכסף

אחד משלנו
הביא את הבשורה
אחד משלנו
קרא למשטרה

איזה כבוד
הביא הוא לנו
אחד משלנו
אחד משלנ

אפשר באמת לברך
שהחיינו... 

אחד משלנו החצר האחורית